دكتر سيد عليرضا خونساري
انتصاب آقای دکتر سیدعلیرضا خونساری به سمت معاون فنی مرکز بهداشت استان آقای دکتر اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان قزوین طی حکمی آقای دکتر سیدعلیرضا خونساری را به سمت معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین منصوب نمود.

در حکم انتصاب آقای دکتر اسکویی که در تاریخ اول آبان 1393 صادر گردید آمده است : نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمندتان، به‌موجب این ابلاغ جنابعالی را به سمت معاون فنی مرکز بهداشت استان منصوب می‌نمایم.امید است با اتکال به ایزد منان و بهره گیری از توان فنی مدیران و کارشناسان مرکز بهداشت استان و شهرستان‌های تابعه در ارتقای سلامت جامعه موفق و مؤید باشید. انتظار دارم با بسیج تمامی امکانات و توانمندی‌های موجود اقدامات زیر به‌عمل آید.

- تشکیل جلسات مستمر کمیته فنی.
- نظارت فنی بر امور فنی شبکه‌ها.
- تشکیل منظم و مستمر شورای کارشناسان و پیگیری در جهت اجرای مصوبات مربوطه.
- نظارت دقیق بر روند شاخص‌های بهداشتی استان.
- پیگیری شاخص‌های مورد انتظار هیأت محترم امنای دانشگاه.
- تقویت نظام‌مند نظارت و پایش از فعالیت‌های واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش و ارائه پس‌خوراندهای مربوطه به مدیران استان و شهرستان.
- پیگیری جهت ارتقای تمامی برنامه‌های حوزه سلامت اعم از واگیر و غیر واگیر.
- تلاش جهت حل مسائل فنی بهداشتی از راه همکاری‌های درون بخشی و بین بخشی.
- توسعه و تقویت مراقبت های اولیه سلامت در سطح استان.
بيشتر