دکتر جلال رحمانی، جانشین معاون بهداشتی دانشگاه شد.
دکتر جلال رحمانی، جانشین معاون بهداشتی دانشگاه شد.
با صدور ابلاغ روز 13 تیر 1394 رییس دانشگاه، دکتر جلال رحمانی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان، با حفظ پُست و ردیف سازمانی و سمت جاری، به ­عنوان جانشین معاون بهداشتی دانشگاه منصوب شد.
در متن این ابلاغ اشاره شده است که با توجه به اینکه دکتر سیّد سعید صدقی ­اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه، به دلیل مسافرت، مدتی را در مرخصی استحقاقی می­باشد، به پیشنهاد ایشان، این مسؤولیّت به دکتر رحمانی سپرده شده است.   
بيشتر