تازه های سلامت کار
روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
هشتم اردیبهشت (28 آوریل) از سوی موسسه بین المللی کار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای نامگذاری شده است. ضمن گرامیداشت این روز، منابع آموزشی به شرح ذیل ارائه می گردد: