تازه های سلامت کار
آزمون سال 1397 مسئولین فنی شرکت های مهندسی بهداشت حرفه ای

1397/9/11 يكشنبه

دراجرای دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین آزمون تعیین صلاحیت مسئولین فنی شرکت های مهندسی بهداشت حرفه ای و کارشناسان بهداشت حرفه ای متقاضی مسئولیت فنی را در تاریخ هشتم دی ماه 1397 برگزار می نماید:

http://url.qums.ac.ir/1008

اطلاعیه تاریخ 16 دی 1397:

   لیست پذیرفته شده گان آزمون مسئولین فنی بهداشت حرفه ای + نحوه دریافت گواهینامه

 


..................................

...........................

واحد بهداشت حرفه ای – معاونت بهداشتی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 

قزوین : بلوار آزادگان – ابتدای خیابان مفتح  - تلفن : 02833686205 

Email: occ@qums.ac.ir