تازه های سلامت کار
توجیه مسئولین خانه‌های بهداشت کار استان قزوین درخصوص برنامه خوداظهاری کارفرمایان

1398/5/16 چهارشنبه

کلیه کارفرمایان در صنایع با تعداد 25 نفر  و بالاتر بایستی وضعیت بهداشت حرفه‌ای کارگاه خود را حداقل سالی دو مرتبه با استفاده از چک لیست‌های مخصوص مورد بررسی قرار دهند.

همایش مسئولین خانه‌های بهداشت کارگری استان با حضور بیش از 200 نفر از کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع استان، در 14 مرداد 1398 در سالن اجتماعات شهیدبابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس حبیب الله چگینی، رئیس گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان قزوین درخصوص مشاغل سخت و زیان آور سخنرانی کرد.

سخنران بعدی مهندس  علی جعفری، کارشناس سلامت کار معاونت بهداشتی بود که مطالب خود را در خصوص برنامه خوداظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار ارائه داد.

بر اساس شیوه نامه اجرایی برنامه "خوداظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار" کلیه کارفرمایان در صنایع با تعداد 25 نفر  و بالاتر بایستی وضعیت بهداشت حرفه‌ای کارگاه خود را حداقل سالی دو مرتبه با استفاده از چک لیست های مخصوص مورد بررسی قرار داده و چک لیستهای تکمیل شده را به مرکز بهداشت مربوطه ارائه نمایند. هدف از اجرای این برنامه، تقویت رویکرد داوطلبانه و مسئولیت پذیری قانونی و اجتماعی و پاسخگویی کارفرمایان از طریق واگذاری نقش نظارتی به آنها در حوزه سلامت محیط کار در راستای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار و ارائه ابزاری جهت کمک به بازرسان و ارائه دهندگان خدمات بهداشت حرفه ای در شبکه بهداشت و درمان کشور از طریق پتانسیل های موجود در بخش خصوصی و واگذاری حداکثری خدمات غیر حاکمیتی به این بخش و تمرکز خدمات بازرسی بهداشت حرفه ای به فعالیت های حاکمیتی برای جبران کاستی های موجود در این بخش و ارتقاء آن از طریق استقرار نظام خود اظهاری در زمینه بهداشت محیط کار توسط کارفرمایان به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نیروی کار کشور می باشد.

در ادامه همایش مهندس محسن نوری ، مدیر گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل استان در زمینه مدیریت در بلایای طبیعی سخنرانی کرد. 
http://www.qums.ac.ir