تازه های سلامت کار
کارگاه آموزشی مدیریت فرآیند بازرسی از کارگاه‌های تحت پوشش، جهت بازرسان بهداشت حرفه‌ای

1398/10/8 يكشنبه

مهندس حبیب‌اله چگینی، رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اعلام داشت، به‌منظور افزایش اثربخشی بازرسی ازکارگاه‌ها از طریق بازرسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در مرکز تابعه در تاریخ 30آذرماه 98کارگاه آموزشی با عنوان«مدیریت فرآیند بازرسی از کارگاه‌ها» جهت کلیه بازرسان بهداشت حرفه‌ای استان در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهیدبلندیان  شهرستان قزوین برگزار گردید.

 در ابتدای این کارگاه کارشناسان مسئول بهداشت حرفه‌ای شهرستانهای تابعه گزارشی درخصوص نحوه فرآیند بازرسی در شهرستان خود ارائه و سپس توسط مهندس حبیب‌اله چگینی، مسئول سلامت کار استان انتظارات و مواردیکه لازم است توسط بازرسان بهداشت حرفه‌ای در حین انجام بازرسی از کارگاه‌ها مورد توجه قرارگیرد ارائه نمود و در ادامه کارگاه مهندس اصغر پایون، کارشناس سلامت کار و مسئول برنامه بازرسی معاونت بهداشتی درخصوص فرآیند بازرسی ازنظر فنی و  مهارتی ازجمله  مهارت‌های انسانی و ادراکی که از اصول مهم مدیریتی بوده که درصورت توجه به مهارت‌های فنی؛ انسانی و ادراکی در حین بازرسی ازکارگاه‌ها می‌توان انتظار داشت که بازرسی از کارگاه‌ها اثربخش و کارا بوده و اهداف سازمانی مورد نظردر این بخش به‌شکل جامع‌تر حاصل گردد. مطالبی ارائه و در ادامه جلسه خانم دکتر زراوشانی از اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت نیز درخصوص معیارهای گزینش افراد در مشاغل حساس و نقش آنها در بازده کاری کارکنان مطالبی ارائه شد و سپس درخصوص سئوالات همکاران در زمینه موارد مرتبط با بازرسی از واحدهای کاری تبادل نظر گردید. لازم به ذکر است درحال حاضر در سطح استان  50 نفر بازرس بهداشت حرفه‌ای وجود داشته که سلامت نیروی کار را در حدود 10600 کارگاه مورد پایش قرار می‌دهند.

 http://www.qums.ac.ir