تازه های سلامت کار
جلسه مسئولین فنی شرکت‌های خصوص ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای برگزار شد.

1398/10/29 يكشنبه

 

جلسه هماهنگی مسئولین فنی شرکت‌های دارای مجوز خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای ازمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور کلیه مسئولین فنی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه‌ای، رئیس‌ گروه سلامت کار، کارشناس برنامه شرکت‌های مذکور و تعدادی از کارشناسان مسئول بهداشت حرفه‌ای شهرستان‌های تابعه در 25دی ماه 98، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید.
مهندس حبیب‌اله چگینی، رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به هدف از ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای از طریق بخش خصوصی به کارفرمایان و شاغلین افزود، شرکت‌های مهندسی بهداشت حرفه‌ای، با هدف شناسایی و ارزیابی دقیق عوامل زیان‌آور محیط‌های کاری شاغلین و کنترل آلاینده‌های محیط کار که شاغلین با این عوامل مواجهه دارند ایجاد گردیده و مقایسه این عوامل با استانداردهای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ارائه راهکارهای فنی-مهندسی در کنترل این عوامل مخاطره‌زای محیط کار و توجه دقیق به رسالت با ارزش این گونه شرکت‌ها؛ گام‌های بسیار مناسبی در کاهش بار بیماری‌های شغلی در نیروی کار جامعه خواهد داشت مطالبی ارائه نمود.
مهندس اصغر پایون، کارشناس برنامه شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای در مرکز بهداشت استان اظهار داشت، معاونت بهداشتی قزوین براساس دستورالعمل‌ها و وظایف سازمانی تلاش مضاعف خود را در پیشبرد شناسایی‌؛ ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور در جهت بهبود شرایط محیط کار کارگاه‌ها و صنایع تحت پوشش به انجام خواهد رساند و در این رابطه شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای نقش بسیار مهمی داشته و خواهند داشت که کارفرمایان و کارگران می‌توانند از خدمات چنین شرکت‌هایی بهرمند گردند.
 در پایان جلسه انتظارات معاونت بهداشتی از مسئولین فنی در ارائه خدمات مطلوب و نقطه نظرات مسئولین فنی شرکت‌ها درخصوص نحوه ارائه خدمات به گروه‌های هدف تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید. لازم به ذکر است در حال حاضر 13 شرکت خصوصی بهداشت حرفه‌ای دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه قزوین فعال بوده که در زمینه ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای به شاغلین سطح استان فعالیت می‌نمایند.

 http://www.qums.ac.ir