تازه های سلامت کار
در استان قزوین، انجام اسپیرومتری در معاینات سلامت شغلی، بطور موقت ممنوع شد.

1399/1/6 چهارشنبه

مهندس حبیب الله چگینی، رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، لغو موقت انجام اسپیرومتری در معاینات سلامت شغلی، روز سوم اسفند 1398 ابلاغ شد.

وی با گفتن اینکه این موضوع  از طرف رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ابلاغ شد؛ اظهار کرد: بر اساس مفاد نامه مذکور، مراکز دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی، از روز ابلاغ این نامه، مجاز به انجام اسپیرومتری نخواهند بود.

مهندس چگینی تصریح کرد اگر نتیجه اسپیرومتری در تعیین تناسب شغلی فردی، ضروری باشد، باید ضمن تکمیل پرونده پزشکی فرد، ذکر شود که پس از کنترل بیماری در سطح کشور، فرد شاغل باید برای انجام اسپیرومتری مراجعه کند.

 http://www.qums.ac.ir