تازه های سلامت کار
آموزش بیش از 30هزارنفر کارگران و کارفرمایان با نحوه پیشگیری از کرونا ویروس

1399/1/10 يكشنبه

مهندس حبیب‌اله چگینی،رئیس گروه سلامت‌کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه در محیط‌های مختلف علی‌الخصوص در محیط‌های کاری و صنعتی اظهار داشت از اوایل اسفندماه سال98 همزمان با اجرای برنامه بسیج ملی پیشگیری از کرونا ویروس؛ گروه سلامت کار معاونت بهداشتی نیز علاوه‌بر همکاری و مشارکت فعال در تمامی زمینه‌ها، باتوجه به وظیفه ذاتی و رسالت کاری این گروه بهداشتی، پیگیری و اجرای اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه را در سطح کارگاه‌ها و صنایع تحت پوشش شامل اجرای برنامه‌های آموزشی، ارسال دستورالعمل‌های مربوطه در زمینه کرونا ویروس،حضور در کارگاه‌ها و ر اهنمایی کارگران و کارفرمایان، نظارت بر روند اقدامات پیشگیرانه مورد نظر در دستور کار قرار داده است.  
مهندس اصغر پایون،کارشناس سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، درخصوص موضوع آموزش نیروی کار افزود، ارائه آموزش به بیش از 30000نفر از شاغلین، کارفرمایان، کارمندان ادارات، متصدیان صنوف مختلف، کارگاه‌های کشاورزی  تا هشتم فروردین سال جاری در زمینه پیشگیری از کرونا ویروس اشاره داشت و افزود این آموزش‌ها شامل آموزش در زمنیه بهداشت فردی، نحوه گندزدایی محیط کار، نحوه فعالیت و حضور در محیط کار به‌صورت ایمن و بهداشتی بوده که توسط بازرسین بهداشت حرفه‌ای مراکز بهداشتی و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع در حال اجرا می‌باشد.

http://www.qums.ac.ir