تازه های سلامت محیط
دفاتر پیشخوان دولت (جهت دریافت کارت بهداشت)

1396/7/3 دوشنبه

متصدیان و شاغلان محترم مرتبط با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی استان قزوین، می‌توانند جهت دریافت کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.
مدارک موردنیاز جهت ارائه به پیشخوان:
•    کارت ملی
•    یک قطعه عکس پرسنلی
•    پرداخت مبلغ تعرفه 197000 ریال
بعد از ثبت نام در دفتر پیشخوان جهت دریافت فرم آزمایشات به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه نموده و پس از مراجعه به آزمایشگاه و دریافت نتایج مربوطه جهت تکمیل چک لیست به همان مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه شود. بعد از دریافت پیامک، به دفاتر پیشخوان مراجعه نموده و کارت بهداشت خود را دریافت کنید.
تبصره: در مورد متصدیانی که با موادغذایی سروکار ندارند انجام آزمایش مدفوع الزامی نیست.
برای دریافت لیست دفاتر پیشخوان خدمات دولت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.