تازه های سلامت محیط
نرم افزار موبایلی رتبه‌بندی رستوران‌ها

1398/6/5 سه‌شنبه

رتبه بهداشتی گروه رستوران‌ها (رستوران، رستوران سنتی، سفره‌خانه، چلوکبابی و سلف سرویس) براساس انجام بازرسی و تکمیل چک‌ لیست بهداشتی امتیازبندی شده  مشخص می‌گردد  و در سامانه  ابتدا امتیازات کسب شده به درصد تبدیل و سپس مبنای رتبه‌بندی قرار می‌گیرد.
شهروندان محترم می‌توانند برای بهره‌مندی از امکانات نرم‌افزار سامانه سامانه اطلاع‌رسانی و رتبه‌بندی رستوران‌ها ویژه اندروید، به پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت بهداشتی دانشگاه، منوی مراجعین و یا به آدرس کوتاه اینترنتی:  http://url.qums.ac.ir/1e مراجعه نمایند:

همچنین نرمافزارمربوطه به‌شرح زیر قابل دریافت و دسترسی می‌باشد:
دریافت فایل apk: نرم‌افزار سامانه اطلاع‌رسانی و رتبه‌بندی رستوران‌ها ویژه اندروید

دریافت فایل Pdf: چگونگی رتبه‌‌بندی بهداشتی گروه رستوران‌ها