انتشارات سلامت
فرمت گزارش نویسی در سیستم معاونت بهداشتی دانشگاه

برای دریافت فرمت گزارش نویسی (به‌صورت فایل word و Pdf)  گزینه‌های زیر را کلیک نمایید:


دریافت فایل Word

دریافت فایل Pdf