انتشارات سلامت
لوح تقدیر خانم رفعت یاحقی رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت
به‌مناسبت چاپ مجموعه رسانه‌های آموزشی سلامت در بلایا 

جهت دریافت لوح سپاس کلیک نمایید.