انتشارات سلامت
لوح تقدیر خانم رفعت یاحقی رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت

1398/7/20 شنبه

به‌مناسبت چاپ مجموعه رسانه‌های آموزشی سلامت در بلایا 

جهت دریافت لوح سپاس کلیک نمایید.