اخبار اسلایدی
تغذیه با شیر مادر؛ زیر بنای سلامت و بقای کودکان و زنان

1398/5/12 شنبه

سوءتغذیه، نا امنی غذایی و فقر، میلیون ها نفر را در جهان تحت تاثیر قرار می دهد و سدی در برابر توسعه پایدار است . تغذیه با شیر مادر یک راه حل جهانی برای فراهم نمودن فرصت های برابر و شروع عادلانه زندگی برای تمام افراد است و زیر بنای سلامت و بقای کودکان و زنان محسوب می شود . شیر مادر میلیون ها کودک را قادر می سازد که زنده بمانند، رشد کنند و در مسیر سلامت بهتر و آیندهای موفق تر قرار گیرند .   

فاطمه بابایی ، کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبرداد ، به دلیل اهمیت تغذیه با شیر مادر، هر ساله هفته جهانی شیر مادر در کشور ما که مصادف با 16-10 مرداد ماه است همگام با سایر کشورهای جهان (7-1 اگوست) برگزار می گردد . شعار امسال " توانمند سازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر؛ حال و آینده" می باشد بنابراین رسالت ما،کارکنان حوزه بهداشت ودرمان و سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان کشور است تا در کنار سایر حامیان، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد و .. همگی محیطی حمایتی ایجاد کنیم که با توانمند سازی والدین ، تغذیه با شیر مادر را تقویت کنیم .

بنابه گفته کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت بهداشتی دانشگاه ، برای ایجاد محیطی که از شیردهی زنان حمایت کند ، موانع بسیاری وجود دارد . این موانع شامل کمبودها در خدمات بهداشتی، سیستم های حمایتی جامعه، خانواده ، محیط کارو سیاست های اشتغال هستند. به علاوه بازار یابی تهاجمی جانشین شونده های شیرمادر نیز وضعیت را بدتر می کند. رفع موانع و ارتقاء شاخص های تغذیه با شیرمادر مستلزم اتخاذ سیاست های جامع و هماهنگ ، اقدامات همه جانبه برای حمایت از مادران و نیازمند تلاش های تیمی است. تعهد سطوح بالای  سیاستگذاری ، قانون گذاری و همکاری تماکی مسئولین، مقامات محلی، ذی نفعان و دست اندرکاران از بخش های مختلف ، شامل سطوح مختلف مراقبت های بهداشتی ودرمانی، جامعه، محل کار ، آموزش و پرورش، رسانه های گروهی  لازم است تا بتوانیم یک زنجیره حمایت از مادران شیر ده را ایجاد کنیم .

   http://www.qums.ac.ir