اخبار اسلایدی
نقش گروه مامایی در اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»

در نشست دکتر شهلا خسروی، مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، با مسؤولان گروه مامایی استان قزوین و اعضای گروه هیأت علمی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مسائل اجرایی طرح « هر خانه، یک پایگاه سلامت » و نقش گروه مامایی و دانشجویان این رشته در اجرای آن و مشکلات گروه مامایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نشست، روز پنجم آذر 98 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد و یکی از چالش های مطرح شده، عدم وجود چارت تشکیلاتی و جایگاه کاری فراغ التحصیلان مشاوره در مامایی بود که دکتر خسروی گفت: این موضوع در چارت و تشکیلات بهداشت مطرح شده تا بطور مثال در واحد مشاوره قبل از ازدواج، در کلاس های آمادگی برای زایمان، در واحد بعد از زایمان و در مراکز بهداشتی و درمانی، ردیف مشاوره در مامایی دیده شود.

یکی از مشکلات مطرح شده هم در خصوص نحوه اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت» بود که دانشجویان چطور و با چه شرایط و ضوابطی باید در این طرح حضور داشته باشند و دکتر خسروی گفت: دانشجویان ترم ششم به بعد، به مدت 2 هفته، برای همکاری در طرح باشند و  این فعالیت به عنوان بخشی از فعالیت های «بهداشت مادر و کودک» دانشجو در نظر گرفته شود.

از گروه درمان هم یکی از مشکلات اساسی درخصوص ماماهای شرکتی بود که اِشل حقوقی مشخصی ندارند و به صورت کادر خدماتی با آنان برخورد می شود که مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، گفت: از طریق نامه ای، ریز مشکلات این گروه برای ایشان ارسال شود تا در وزارت بهداشت پیگیری شود. 
http://www.qums.ac.ir