اخبار اسلایدی
ارائه خدمات هنگام ازدواج، در مرکز بهداشت، دو روزه می‌شود.

دکتر ناهید یزدی، معاون فنّی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست مشترک سردفترداران استان قزوین گفت: مطابق برنامه ملی‌ کنترل و کاهش طلاق و سیاست های کلی جمعیّت و ضرورت آموزش‌های هنگام ازدواج و اهمیّت آن در افزایش رضایتمندی از زندگی، برنامه کشوری دو روزه خدمات هنگام ازدواج  اجرایی می‌شود.

دکتر علیرضا مهرعلیان، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین هم در این رابطه گفت: در این کلاس ها ضمن آموزش چهره به چهره، منابع آموزشی در صورت نیاز نیز در اختیار زوجین قرار داده می شود تا در زمان مورد نیاز و در صورت تمایل آنان، مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به این که آموزش های مداوم و موثر از تغییر نگرش افراد و نیز تغییر رفتار آنان موثر خواهد بود، ابراز امیدواری کرد که آموزش‌های هنگام ازدواج بتواند منجر به ارتقاء آگاهی، نگرش و رفتار جنسی زوجین و افزایش رضایتمندی و تحکیم خانواده ها شود.

این مقام مسؤول برنامه روز اوّل را انجام آزمایشات، واکسیناسیون و غربالگری ژنتیک نام برد و برنامه روز دوّم را شرکت در کلاس های آموزشی "حقوق زوجین، بهداشت و سلامت، روانشناسی و اخلاق و احکام " از ساعت 8 تا  14 بیان کرد.

دکتر مهرعلیان، تأکید کرد: کلاس هایی که در شهرستان ها در یک مرکز خدمات جامع سلامت منتخب برای زوجینِ در شرفِ ازدواج، برگزار می شود، به صورت رایگان است.

وی با اشاره به افزایش ساعات آموزش زوجین از دو ساعت به شش ساعت، یادآور شد که در این خصوص، آموزش استاندارد ارائه می‌شود.

 http://www.qums.ac.ir