اخبار اسلایدی
باید رسیدن ایران به جمعیت بالنده، هدف همه دستگاه‌ها شود.

1398/10/8 يكشنبه

دکتر ناهید یزدی، معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین در آئین افتتاح دو روزه شدن آموزش های تکمیلی حین ازدواج گفت: مطابق وظایفی که در هر دستگاه تعریف شده است، اگر در جهت افق برنامه، یک گفتار و هم پیمان شویم، همه به یک هدف، که رسیدن به جمعیت بالنده در ایران اسلامی است، خواهیم رسید.

وی اذعان کرد که با قرار گرفتن تک تک افراد در جایگاه و مسؤولیتی که بر دوش آنان نهاده شده است، نباید فرصت ها را از دست داد و باید با کار تیمی، بسوی ایران دارای جمعیت بالنده پیش رفت.

ایران، جوان و موفق، نتیجه فرزندپروری درست و تربیت صحیح فرزند

دکتر یزدی با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در بند اول سیاست جمعیتی که شامل: ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان است، گفت: هدف، این است که این جمعیت، به صورت چرخه، تداوم داشته باشد و شرایط را به سمتی پیش برد که با فرزندپروری درست و تربیت صحیح فرزند، ایران، جوان و موفق باقی بماند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین، داشتن ازدواج موفق را ریشه در تربیت صحیح خانوادگی دانست و تصریح کرد که مراحل بعدی آن در مدرسه، دانشگاه و جامعه شکل خواهد گرفت.

چهار علت، برای به چالش کشاندن ازدواج

این مقام مسؤول، انتخاب همسر و بکار بستن مهارت های لازم را در مرحله بعدی مهم خواند و ادامه داد: با آموزش صحیح، می توان در مقابل چالش ها، ازدواج را مدیریت کرد.

دکتر یزدی، چهار علت اصلی که ممکن است یک ازدواج را دچار چالش کند، شامل: «عدم آگاهی بهداشت جنسی و برقراری روابط عاطفی»، «حقوق زوج ها» ، «روانشناسی» و «اخلاق و احکام» برشمرد و بیان کرد: این آموزش ها، مدون و مستمر است و تمام هدفش آن است که زوج ها با آگاهی کامل پا در این عرصه بگذارند. 
http://www.qums.ac.ir