اخبار اسلایدی
مادران شیرده، مورد قطعی، محتمل و مشکوک به ابتلاء با ویروس کرونا  

روز 14 اسفند 1398 فاطمه بابایی، کارشناس سلامت نوزادان و شیر مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: نکات مهم زیر باتوجه به مطالعات انجام شده در دو ماه اخیر بر روی خون بند ناف نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به بیماری کرونا و همچنین بر روی ویروس‌های مشابه نظیر سارس و مرس است:

انتقال ویروس کرونا از طریق شیر مادر

انتقال ویروس کرونا از طریق شیر مادر یا ازطریق جفت، غیرمحتمل است. مطالعات نشان می‌دهد این ویروس در شیر یافت نشده است و انتقال آن، شبیه آنفلوآنزا و سایر بیماری‌های تنفسی ازطریق قطرات تنفسی در سرفه و عطسه از فرد مبتلا منتقل می‌شود.

نحوه تماس مادر و شیرخوار :

  • از برقراری تماس پوست با پوست نوزاد تازه متولد شده با مادر مبتلای قطعی، محتمل و مشکوک ممانعت شود.
  • نوزادی که از مادر مبتلای قطعی با ویروس کرونا به دنیا می‌آید، یا شیرخوار چنین مادری، باید مشکوک تلقی شود و موارد مشکوک درباره او رعایت شود و نوزاد به مدت دو هفته قرنطینه شود. 
  • نوزاد یا شیرخوار مادر محتمل و مشکوک به ابتلای ویروس کرونا باید به‌طور موقت از مادر جدا شود و در اتاق دیگری، توسط یک فرد سالم نگهداری شود، یا در غیر این صورت، حداقل از مادر 2 متر فاصله داشته باشد و این جدایی مادر و نوزاد تا زمان رفع هر گونه شک یا احتمال ابتلای مادر ادامه داشته باشد.

تغذیه با شیر مادر :

  • در مادران با تشخیص قطعی و حال عمومی بد، به طور  موقت، تغذیه شیرخوار با شیر مصنوعی انجام شود و با بهبودی حال عمومی مادر، با نظر پزشک، باید شیر مادر با رعایت اصول بهداشتی دوشیده شود و شیر دوشیده شده هم با فنجان، یا قاشق، و یا سرنگ به نوزاد داده شود.
  • در مادران با تشخیص قطعی، ولی با حال عمومی خوب، باید شیر مادر، با رعایت اصول بهداشتی دوشیده شود و شیر دوشیده شده، با فنجان، یا قاشق، و یا سرنگ به نوزاد داده شود.
  • در مادران مشکوک یا محتمل مبتلا به ویروس کرونا، تغذیه شیرخوار با شیر مادر، با رعایت کامل اصول بهداشتی، از پستان مادر منعی ندارد.

 http://www.qums.ac.ir