تازه ها
مراقبت مادران باردار در مراکز جامع خدمات سلامت استان قزوین نوبتی شد.

1398/12/20 سه‌شنبه

به گفته مریم سلطانی، کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به تمام مراکز جامع خدمات سلامت استان قزوین اعلام شده است که به منظور حفظ سلامت مادران باردار و پیشگیری از بروز کرونا ویروس در آنان، از تجمع مراجعین به خصوص مادران باردار در واحدهای بهداشتی خودداری شود.

وی گفت: به این منظور، باید اسامی مراجعین به ویژه مادران باردار از لیست پی گیری سامانه های الکترونیکی استخراج شود و زمان و ساعت مشخصی برای مراجعه آنان، تعیین و از طریق تلفن یا پیامک اطلاع رسانی شود.

سلطانی اظهار کرد که اگر مادران باردار به حضور برای مراقبت ها تمایل نداشته باشند، باید از آنان در مورد حرکات جنین، علائم تنفسی یا تب استعلام شود.
 http://www.qums.ac.ir