اخبار اسلایدی
سؤالات پرتکرار درمورد لوازم حفاظت فردی کروناویروس، نسخه1

1399/1/24 يكشنبه

این راهنما براساس مستندات معتبر علمی و برای پاسخگویی به سؤالات متداول و پرتکرار مردم و کارشناسان درخصوص تجهیزات حفاظت فردی در برابر ویروس COVID-19 ، تدوین شده است. 
برای دریافت «سؤالات متداول درمورد لوازم حفاظت فردی درمقابل کروناویروس، نسخه1» کلیک نمایید.