تازه ها
لزوم آموزش مدیران و کارکنان مدارس در ستاد استانی پیشگیری از کرونا ویروس

1398/12/24 شنبه

مژگان عباسی،کارشناس مسؤل سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبر داد، در ستاد استانی پیشگیری از کرونا ویروس در مدارس که درتاریخ هفتم اسفندماه 98 در محل اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد (با وجود حدود 2000واحد آموزشی درسطح استان) اطلاع‌رسانی به مدیران و کارکنان آموزش و پرورش درخصوص راه‌های پیشگیری از کرونا مورد تأکید قرار گرفت.

این جلسه با حضور دکتر اصغری،مدیرکل آموزش و پرورش، دکتر اسماعیل کلهر،معاون اجرایی مرکز بهداشت استان زوین، دکترعلیرضا مهرعلیان،رئیس مرکز بهداشت شهرستان شهید بلندیان شهرستان قزوین، رؤسای آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2 و البرز و مدیر گروه‌ها و کارشناسان مسئول مرتبط دو حوزه برگزار شد.
 در این جلسه همچنین مقرر شد پیامک برای کلیه مدیران مدارس و عوامل اجرایی بازگشایی مدارس درخصوص لزوم ضدعفونی مدارس قبل از بازگشایی ارسال شود. همچنین بخشنامه‌های پیشگیری و کنترل کرونا ویروس به آموزشگاه‌های علمی آزاد و زبان که اتوماسیون ندارند نیز  ابلاغ گردد. 

  http://www.qums.ac.ir