تازه ها
آموزش پیشگیری و کنترل کرونا ویروس برای طلاب در مدارس حوزه علمیه استان قزوین

1398/12/28 چهارشنبه

با توجه به اهمیت آموزش پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در مراکز تجمعی جوانان، آمنه خالقی، کارشناس سلامت جوانان مرکز بهداشت استان گفت: ضمن هماهنگی با مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان قزوین، آموزش پیشگیری و کنترل کرونا ویروس برای طلاب مدارس حوزه‌های علمیه در مدرسه امام صادق(ع)، مدرسه صالحیه، مدرسه مولاوردیخان، مدرسه کوثر قزوین و مدرسه امیرالمومنین آوج برگزار شد. 

 http://www.qums.ac.ir