اخبار
2
1399/3/10 شنبه برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی(مدیریت بیماری کرونا در سال 99) تدوین شد. تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به اپیدمی بیماری کرونا و فعالیت‌های لازم برای مدیریت این بحران

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کلیه شبکه‌ها و مراکز بهداشت شهرستان‌های تابعه برای سال 1399 برنامه عملیاتی پاسخ به اپیدمی بیماری کرونا را تدوین و فعالیت‌های لازم برای مدیریت این بحران را تدوین کرده‌اند. 
مهندس حمید گلناری، دبیر کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب، افزود: در سال 1395 اهداف استراتژیک 5 ساله معاونت بهداشتی و شبکه‌های تابعه تا پایان سال 1399 تدوین شده و همه ساله براساس آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌گردد، تا به اهداف استراتژیک دستیابی شود. این اهداف که شامل 101 هدف استراتژیک می‌باشد، طی سال 1398 بازنگری شده و با آخرین شاخص‌ها، اهداف و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت منطبق گردید.   
وی افزود: در پایان سال 1398 اپیدمی بیماری کرونا وضعیت بحرانی در کشور و به تبع آن در استان قزوین ایجاد نمود و تمامی فعالیت‌ها و اهداف و سیاست‌های اجرایی وزارت بهداشت را تحت شعاع خود قرار داد. مسلماً پاسخ به چنین بحرانی در تحریم‌های ظالمانه آمریکا و هم‌دستانش کار دشواری بوده و اکثر کارهای روتین مجموعه معاونت بهداشتی و شبکه‌های بهداشت و درمان در راستای پاسخ به بحران اپیدمی بیماری کرونا قرار گرفت. این موضوع در حالیست که در سال 98 در بازنگری برنامه‌ریزی و تعیین اهداف استراتژیک  5 ‌ساله معاونت بهداشتی تا سال 99، برنامه عملیاتی پاسخ به اپیدمی بیماری کرونا دیده نشده بود. 
دبیر کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی در ادامه گفت: بر همین اساس در کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک موضوع بحث و بررسی شده و با توجه به وجود برنامه عملیاتی پاسخ معاونت بهداشتی در فوریتها و بلایا (EOP) سعی شد برنامه عملیاتی پاسخ به اپیدمی بیماری کرونا در سال 1399 نیز از آن استخراج گردد. لذا برنامه‌ای به‌صورت یک برنامه مدون و زمان‌بندی شده به‌صورت فایل اکسل برنامه‌های عملیاتی تهیه و در آن کلیه فعالیت‌ها دیده شده و به برنامه‌های عملیاتی سال 99 پیوست گردید. این برنامه قریب به 360 فعالیت از فعالیت‌های آماده‌سازی، مدیریتی و پاسخ به اپیدمی بیماری کرونا استخراج و تدوین گردیده و با همت تمامی مدیران و رؤسای گروه‌ها و واحدهای فنی و پشتیبانی مرکز بهداشت استان به‌عنوان برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی در مدیریت بیماری کرونا در سال 1399 ارائه گردید.
ایشان در ادامه افزود: کلیه شبکه‌های بهداشت و درمان تابعه نیز مشابه برنامه عملیاتی مذکور را بومی‌سازی نموده و به‌عنوان پیوست برنامه عملیاتی سال 1399 در زمینه مدیریت بیماری کرونا اجرا خواهند نمود.

 http://www.qums.ac.ir