تازه ها
نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی معاونت بهداشتی

جلسه فصل پاییز کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی معاونت بهداشتی در تاریخ 26 آبان در سالن کنفرانس شماره 2 معاونت بهداشتی برگزار شد.

علی جعفری ، دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  خبر داد ، این جلسه با حضور دکترسید مجتبی سیدصادقی ، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه و مدیران فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان برگزار شد.

میز خدمت معاونت بهداشتی و فرایندهای گروه مبارزه با بیماریهای غیرواگیراز جمله موضوعات نشست گفته شده بود که بعد از بحث و بررسی و ارائه دیدگاه ها، تصمیماتی اتخاذ گردید http://www.qums.ac.ir