اخبار اسلایدی
اطلاعیه و اسامی دعوت شدگان جهت مصاحبه آزمون استخدامی بهداشت محیط و حرفه ای

1397/8/19 شنبه

پیرو اطلاعیه تاریخ 7 آبان 1397 از نامبردگان مشروحه لیست زیر که بالاترین نمره را در آزمون کتبی کسب نموده اند دعوت می گردد با دراختیار داشتن مدارک ذیل جهت انجام مصاحبه در تاریخ 30 آبان 1397رشته بهداشت محیط و در تاریخ اول آذر 1397 رشته بهداشت حرفه ای (مطابق گروه بندی انجام شده) در محل ساختمان شماره 2ستاد دانشگاه (معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان) به آدرس بلوار آزادگان(خیابان غیاث آباد) نبش خیابان مفتح حضور یابند.
مدارک لازم جهت شرکت در مصاحبه:
•    اصل شناسنامه 
•    اصل کارت ملی
•    اصل مدرک تحصیلی (اصل گواهینامه موقت تحصیلی)
•    مدارک دال بر تایید بومی بودن 
•    خانواده محترم شهدا ،جانبازان،ایثارگران مدارک مرتبط را همراه داشته باشند

لیست دعوت شدگان مصاحبه در رشته بهداشت محیط
لیست دعوت شدگان مصاحبه در رشته بهداشت حرفه ای