تازه‌ها
آموزش داوطلبان و سفیران سلامت در شهر محمدیه، در راستای طرح هرخانه یک پایگاه سلامت

1398/11/1 سه‌شنبه

در راستای اجرای برنامه پایلوت کشوری «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه، همایش بزرگ داوطلبان و سفیران سلامت در سالن دارالقرآن این شهر برگزار شد. در این همایش، دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در خصوص دیابت و مراقبت از پای دیابتی، دکتر احمد اکبری، روانشناس بالینی و مُدرّس دانشگاه در خصوص خودمراقبتی در افسردگی و دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین در خصوص بهداشت دهان و دندان به داوطلبان و سفیران سلامت آموزش دادند.

در این همایش که با حضور نماینده وزارت بهداشت به عنوان ناظر ملی برنامه «هر خانه، یک پایگاه سلامت» برگزار شد، صفر فیض الهی، رییس مرکز بهداشت شهرستان البرز ضمن اشاره به تلاش موثر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و تیم اجرایی این برنامه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز و همچنین هماهنگی بین بخشی خوب در سطح شهرستان و شهر محمدیه در اجرای ابن برنامه به خاطر پیشرفت قابل توجه این برنامه، از داوطلبان و سفیران سلامت تشکر کرد.

 در این همایش که علاوه بر داوطلبان و سفیران سلامت، نمایندگان فرمانداری و سایر ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و بخشدار بخش محمدیه نیز حضور داشتند، هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن ابراز خُرسندی از نحوه اجرای برنامه «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه و قدردانی از تلاش تیم اجرایی این برنامه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز و پیگیری های اعضای تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت محمدیه، بر لزوم دستیابی به اهداف پیش بینی شده در زمینه جذب داوطلبان و سفیران سلامت با توجه به تعداد خانوارهای شهر محمدیه و اجرای برنامه آموزشی مطابق بسته های آموزشی پیش بینی شده تا موعد مقرر تاکید کرد.

علیجانی بیان کرد که در شهر محمدیه، حدود 17 هزار خانوار داریم و باید تعداد سفیران سلامت را به این رقم نزدیک کنیم و به ازای هر  40 سفیر سلامت نیز یک داوطلب سلامت داشته باشیم. وی اضافه کرد که تا آخر سال نیز باید به پنج درصد از این سفیران و 100 درصد داوطلبان  آموزش ها را منتقل کنیم.

 http://www.qums.ac.ir