اخبار اسلایدی
شعارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر
باتوجه به اهمیت آگاه‌سازی آحاد جامعه از تبعات و زیان‌های مخرب مصرف موادمخدر، فایل تهیه شده توسط دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، جهت بهره‌گیری در هفته مبارزه با مواد‌مخدر و رعایت انجام تبلیغات مجازی درشرایط کرونا، به شرح زیر تقدیم  می‌گردد:

برای دریافت «شعارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر» کلیک نمایید.