کلیپ‌های سلامت
پزشکان، پرستاران، ماماها و خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا

1399/2/3 چهارشنبه

روز دوم هفته سلامت به نام «پزشکان، پرستاران، ماماها و خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا» نام‌گذاری شده است. به بهانه سپاس از مدافعان سلامت در خانواده نظام سلامت کشور، فیلم کوتاه زیر تهیه شده است.
برای دریافت کلیپ با موضوع: «پزشکان، پرستاران، ماماها و خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا» کلیک نمایید.