اخبار سایت
بررسی وب سایت معاونت بهداشتی در جلسه دوم مرداد98

1398/5/2 چهارشنبه

جلسه هماهنگی با موضوع «وب سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین» با حضور مدیران و مسئولین گروه‌ها و واحدهای معاونت بهداشتی برگزارگردید. این جلسه که در دومین روز مرداد ماه 1398، در محل سالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار گردید، ابتدا سرکارخانم دکتر ناهید یزدی، معاون محترم فنی مرکز بهداشت‌ استان بر لزوم توجه به ارتقای کمیت و کیفیت محتوی بارگزاری شده در پورتال معاونت تأکید نمودند.

در ادامه درخصوص بارگزاری اخبار، کیفیت محتوا، فرمت صحیح مطالب جهت بارگذاری درپورتال، بررسی گزارشات واحدها، بحث و تبادل نظر شد. دربخش پایانی جلسه آمار مقایسه‌ای از وضعیت وب سایت معاونت بهداشتی در بین زیرپورتال‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همچنین میزان بازدید صفحات خانگی واحدهای مختلف توسط علی جعفری، مسئول وب سایت معاونت بهداشتی ارائه گردید.

 براساس اطلاعات ارائه شده، زیرپورتال معاونت بهداشتی در ارزیابی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد 1398  از نظر شاخص‌ وبومتریکس دارای رتبه برتر و حفظ رتبه نخست بهصورت مستمر به مدت شش ماه در بین معاونت‌های دانشگاه بوده است. همچنین صفحات خانگی مربوط به گروه‌های: سلامت جمعیت و خانواده، سلامت محیط، سلامت کار، به تریتیب دارای بیشترین بازدید در بین صفحات اختصاصی واحدهای معاونت بهداشتی بوده‌اند. درضمن امور آزمایشگاه‌ها و گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر نیز بیشترین درصد رشد بازدید صفحات خانگی را داشته‌اند.

 http://www.qums.ac.ir