اخبار سایت
اجرای برنامه تشخیص، درمان و مراقبت آسم در تاکستان

1398/6/17 يكشنبه

آسم یکی از معضلات اصلی سیستم‌های بهداشتی درمانی در بسیاری از جوامع دنیا و ازجمله کشور ما محسوب می‌شود. شیوع آسم در کشور ما، طبق پیمایش سال 1394 در جمعیت کودکان و نوجوانان 11‌درصد و در جمعیت بزرگسالان حدود 9 درصد می‌باشد. بیماری آسم هزینه‌های قابل توجهی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بیماران و خانواده‌های ایشان و نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند. ازطرفی مطالعات نشان داده‌است که با کنترل مطلوب آسم در بیماران، مجموع هزینه‌های ناشی از این بیماری را می‌توان به میزان حداقل یک سوم کاهش داد. به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینه پیشگیری و کنترل آسم، برنامه تشخیص، درمان و مراقبت بیماری آسم جهت ادغام در شبکه مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)، با همکاری کمیته ملی بیماری‌های مزمن تنفسی طراحی گردیده است. 
دکتر نسرین تنکابنی کارشناس برنامه آسم استان از شروع برنامه تشخیص، درمان و مراقبت آسم در شهرستان تاکستان به همین منظور خبر داد. ایشان در ادامه افزود: در این برنامه که به‌صورت پایلوت انجام می‌شود، بیماران مشکوک به آسم توسط بهورز/ مراقب سلامت و پزشک، براساس دستورعمل‌های تدوین شده شناسایی و خدمات تشخیص، درمان و مراقبت بیماری به‌صورت سطح‌بندی‌شده به این افراد ارائه می‌گردد و آموزش‌های لازم به بیمار و خانواده وی داده شده و بیماران با فواصل زمانی مشخص توسط تیم سلامت پیگیری و مراقبت می‌شوند. همچنین در موارد لزوم، بیمار به سطوح تخصصی ارجاع شده و پس از دریافت خدمات موردنظر همراه با پس‌خوراند به سطوح اولیه باز می‌گردد و مورد پیگیری و کنترل قرار می‌گیرند. 
 http://www.qums.ac.ir