اخبار اسلایدی
ارتباط مناسب و موثر میان والدین و فرزندان بسیار مهم و نقشی اساسی در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان خواهد داشت

1398/2/31 سه‌شنبه

محمدرضا یوسفی، کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در خصوص نقش اساسی والدین در پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر به نکات قابل تاملی اشاره کرد و اذعان داشت برای ایجاد یک رابطه موثر میان والدین و فرزندان، رعایت اصول ذیل می تواند بسیار مؤثر و ضروری باشد.
 

اصل يکم: ارتباط خوبی با فرزندانتان برقرار كنيد و آن را حفظ نمائید :

 • با فرزندانتان صحبت كنيد.
 • در روز دست كم چنددقيقه را به آنها اختصاص دهيد.
 • احساس‌های فرزندانتان را درك كنيد و به آنها احترام بگذاريد.
 • گوش كردن فعال را تمرين كنيد.
 • بيشتر تشويق كنيد تا انتقاد.
 • حواستان به كنجكاوی نوجوانان باشد.
   

اصل دوم : درزندگی و فعاليت‌های فرزندانتان شركت داشته باشيد. برای رسیدن به این اصل حتما فعالیت های زیر را انجام دهید:

 • روزانه دست كم 15 دقيقه به كاری كه فرزندتان خواسته بپردازيد.
 • هفته‌ای يك بار فعاليتی را بافرزندتان ترتيب دهيد.
 •  از فعاليت‌های فرزندتان حمايت كنيد.
 • همواره رفتارخوب را با واکنش فوری پاسخ دهيد.
 • مراقب زمان‌های پراسترس در زندگی فرزندتان باشيد.به عنوان مثال برای یک نوجوان شب های امتحان می تواند به عنوان یک زمان پر استرس قلمداد شود.

 به گفته آقای یوسفی، نوجوانان در دوران بلوغ شرایط خاصی را تجربه خواهندکرد که در این میان استقلال نوجوانان، بیشتر خود را به شکل گرایش زیاد به سمت گروه همسالان نشان می دهد که در این بازه زمانی نظارت بر نوجوانان توسط والدین امری بسیار ضروری است. در این دوره والدین باید بدانند دوستان نوجوانشان کیست و فرزندشان در فعالیت های گروهی و دسته جمعی به چه کاری می پردازد.

کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه، در پایان این دو اصل فوق را بخشی از مهارت های فرزندپروری والدین دانست و اشاره کرد که اصول دیگری نیز هستند که نقش بسزایی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان دارد و تأکید نمود عواملی دیگری مثل دوستان و گروه همسالان نیز در این پیشگیری تاثیر گذار است.

 http://www.qums.ac.ir