اخبار اسلایدی
فعالیت صنایع در زمان شیوع بیماری کووید 19 

1399/1/17 يكشنبه

باتوجه به شیوع بیماری کورنای جدید کووید19 و فعالیت صنایع استان قزوین بعد از تعطیلات نورزوی، به منظور پیشگیری و کنترل بیماری مذکور در صنایع استان، جلسه‌ای در تاریخ 16فروردین 99، با حضور دکتر اسماعیل کلهر، معاون مرکزبهداشت استان و مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین درحوزه پیشگیری و بهداشت استان، مهندس حبیب الله چگینی، رئیس گروه سلامت کارمعاونت بهداشتی دانشگاه، نمایندگان ادارات استانداری، صنعت معدن تجارت، تعاون کار ورفاه اجتماعی، رئیس کانون کارفرمایان استان و رئیس اتاق بازرگانی قزوین تشکیل گردید، مقرر شد که فعالیت صنایع در زمان شیوع بیماری کووید19 منوط به رعایت دستورالعمل‌های صادره از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی خواهد بود.

 در این جلسه به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری بین شاغلین صنایع نسبت به تدوین راهنمای لازم اقدام که اجرای راهنمای مذکور برای کلیه کارفرمایان صنایع لازم اجرا بوده و بازرسان بهداشت حرفه‌ای مراکز بهداشت و بازرسان کار ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی بر نحوه اجرای آن نظارت دقیق اعمال خواهند کرد. 
http://www.qums.ac.ir