اخبار
ماندگار، پایدار و مقاوم بسازیم

1398/7/22 دوشنبه

«پیشگیری از خطرات جدید و کاهش خطر  بلایا از طریق اجرای اقدامات یکپارچه و فراگیر اقتصادی، ساختاری، قانونی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی، زیست محیطی، فناوری، سیاسی و نهادی باید انجام گیرد تا مواجهه با مخاطرات و آسیب پذیری در برابر بلایا را کاهش داده و آمادگی برای پاسخگویی و بازیابی پس از حوادث و تاب‌آوری در برابر بلایا را افزایش دهد». (سند سندای 2030-2015)

مجمع عمومی سازمان ملل روز بین المللی را به‌عنوان راهی برای ترویج یک فرهنگ جهانی از کاهش و پیشگیری از بلایا و کاهش خطرات و ایجاد آمادگی  بنا نهاد. این مجمع در سال 2009 تصمیم به تعیین13اکتبر مصادف با 21 مهر به‌عنوان «روز کاهش اثرات بلای» نام‌گذاری کرد. شعار امسال Built to last (ماندگار، پایدار و مقاوم بسازیم) تعیین شده است.

در جمهوری اسلامی ایران، روز 5 دی (سالروز زلزله بم) به عنوان روز کاهش اثرات بلایای طبیعی نام‌گذاری شده است.