1

2

3

4
1396/5/11 چهارشنبه مدیر کل دفتر سلامت ‌جمعیت، خانواده و مدارس وزارت متبوع از برگزاری کارگاه ژنتیک اجتماعی تشکر و قدر دانی به عمل آوردند
  
 دکتر محمد اسماعیل مطلق ، مدیر کل دفتر سلامت ‌جمعیت، خانواده و مدارس وزارت متبوع ،طی نامه ارسالی در دهم مرداد ماه 96، خطاب به‌دکتر سیدسعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از برگزاری شایسته کارگاههای برنامه ژنتیک اجتماعی که در تاریخ‌های 24و 25 اردیبهشت ماه96 به مدت دو روز ، در حسینیه امینی‌ها صورت گرفته بود،مراتب  تشکر و قدر دانی به عمل آوردند 
مدیر کل دفتر سلامت ‌جمعیت، خانواده و مدارس وزارت متبوع ، در این نامه اذعان داشتند : امیدوارم توسعه برنامه یاد شده، زمینه پاسخگویی به مطالبات روز افزون مردم در این زمینه را به نحو شایسته ممکن سازد.
 
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ