2

1
1396/5/21 شنبه حضور در همایش جمعیت و پیامدهای تک فرزندی بر سلامت خانواده در دانشگاه زنجان
  
در روز 17مرداد ماه96 ، یک تیم 37 نفره از مرکز بهداشت استان قزوین و شهرستانهای تابعه با حضور دکتر ناهید یزدی، معاون فنی و دکتر اسماعیل  کلهر ، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان، مدیران شبکه بهداشت، روسای مرکز بهداشت شهرستانها، کارشناسان مسئول بهداشت خانواده و باروری سالم و کارشناسان مسول آموزش و ارتقائ سلامت استان و شهرستانها،  به همراه کارشناس امور بانوان استانداری، معاون فرماندار  و بخشداران شهرستان البرز ، جمعی از بخشداران محترم شهرستان بوئین زهرا و کارشناسان اداره ثبت احوال، جهت شرکت در «همایش یک روزه جمعیت و پیامدهای تک فرزندی بر سلامت خانواده» در دانشگاه زنجان حضور یافتند.
 در این همایش کلیپ زیبایی از استان زنجان به نمایش گذاشته شد  و پس از خیر مقدم و افتتاحیه توسط سید بیوک موسوی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان ، برنامه های وزارت بهداشت بر اساس سیاست های کلی جمعیت توسط جناب آقای دکتر مطلق مدیر کل محترم دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس ارائه شد.
در ادامه برنامه، آمار حیاتی در کشور و استان زنجان توسط دکتر علیرضا ساجدی ، رییس گروه آمارهای جمعیتی و مهاجرت دفتر آمار سازمان ثبت و احوال، سپس پیامدهای تک فرزندی بر سلامت خانواده توسط آقای دکتر نخعی استاد پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارائه گردید. در بخش پایانی برنامه، جناب آقای دکتر اسلامی معاون محترم فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در خصوص پیامدهای جمعیت شناختی تک فرزندی و اقدامات شبکه بهداشت، درمان در راستای پرهیز از تک فرزندی ارائه گردید.
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ