علمي آموزشي
منابع آزمون معاونت بهداشتی قزوین
1396/3/11 پنجشنبه منابع آزمون نیروهای شرکتی و قراردادی فارغ التحصیلان رشته های بهداشت عمومی و مامایی آزمون نیروهای شرکتی و قراردادی فارغ التحصیلان رشته های بهداشت عمومی در تاریخ 16 خرداد 1396 و رشته مامایی در تاریخ 17 خرداد 1396 برگزار می گردد.  آزمون نیروهای شرکتی و قراردادی فارغ التحصیلان رشته های  بهداشت عمومی در تاریخ 16 خرداد 1396 و رشته مامایی در تاریخ 17 خرداد 1396 برگزار می گردد.
دریافت منابع آزمون نیروهای شرکتی و قراردادی فارغ التحصیلان رشته های  بهداشت عمومی و مامایی در غالب فایل زیپ شده به حجم 67 مگابایت
نسخه قابل چاپ