علمي آموزشي
ا1

ت2
1396/4/26 دوشنبه بازرسان بهداشت حرفه ای استان با روشهای اجرای مداخله ارگونومی در محیط کار آشنا شدند+ فایلهای آموزشی
  کارگاه آموزشی ارگونومی با عنوان "مداخلات ارگونومی در محیط کار " توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جهت بازرسان بهداشت حرفه ای  شاغل در ستاد و مراکز جامع سلامت شهرستان های استان، با حضور تعداد 48 نفر از بازرسان، روز دوشنبه 12 خرداد ماه 1396، در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین برگزار گردید .
در این کارگاه آموزشی ابتدا مهندس حبیب الله چگینی ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای استان درخصوص وضعیت
شاخص های مرتبط با ارگونومی و اهمیت اجرای برنامه های مداخله ای ار گونومی در محیط های کاری صحبت نمودند و سپس مهندس ابوالحسن شاهری ،کارشناس برنامه ارگونومی معاونت بهداشتی در مورد اجزای برنامه مداخله ارگونومی و همچنین نحوه ثبت ارزیابی و اصلاحات ارگونومی مطالب مربوطه را به صورت پاورپونت ارائه کردند.

 این کارگاه  با هدف توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه ای با موضوع مداخلات ارگونومی در محیط کار انجام  شد .

دریافت فایلهای آموزشی:
برنامه مداخله ارگونومی در صنعت


راهنمای ثبت ارزیابی ارگونومی در سامانه جامع بازرسی مرکز سالمت محیط و کار
نسخه قابل چاپ