علمي آموزشي
hf
1396/6/11 شنبه شیوه نامه برخورد پزشکی با حادثه شیمیائی اسید هیدروفلوریک بيشترين موارد تماس ناشي از بروز حوادث محيط كار از جمله نشت يا انفجار در كارخانه ها يا واژگوني وسايل نقليه حامل اين ماده شيميائي مي باشد.  دریافت فایل پی دی اف: شیوه نامه برخورد پزشکی با حادثه شیمیائی اسید هیدروفلوریک
نسخه قابل چاپ