علمي آموزشي
غرق نشو
1396/6/23 پنجشنبه کمپین غرق نشو سال گذشته 615 نفر در اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند. غرق شدگی از آسیب های ناخواسته ای است که می تواند منجر به مرگ شود و موقعی اتفاق می افتد که افراد در حال شنا یا بازی در آب هستند.
 
دریافت فایل زیپ شده:  بسته آموزشی و اطلاع رسانی با عنوان کمپین غرق نشو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ