دكتر اسكويي
1392/5/5 شنبه با افزایش سواد سلامت،موجبات ارتقای امید به زندگی را فراهم آوریم. تا سال 2020 همه کشورها می بایست متعهد شوند، 25 درصد از بیماریهای قلبی عروقی، 30 درصد از مصرف نمک، 20 درصد ابتلا به فشارخون و 20 درصد از ابتلا به دیابت را درسطح کشورخود کاهش دهند.
دکترسید سعید اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در کنفرانس "آموزه های قانونی در صدور گواهی فوت " در جمع پزشکان عمومی استان، بیماریهای قلبی عروقی، سرطانها و حوادث غیرعمدی را به ترتیب به عنوان سه علت اول مرگ استان در سال 1389 ذکر نمود و اظهارداشت: این سه مورد مرگ حدود 64 درصد از کل مرگ ها را در سطح استان تشکیل می دهد و افزود: با انجام برنامه ریزیها و مداخلات مناسب ازجمله اصلاح شیوه زندگی مردم، از بسیاری از این مرگ هامی توان پیشگیری نمود.
معاون بهداشتی دانشگاه شاخص مرگ و میر نوزادان و مادران را جزئی از شاخص های توسعه ذکر کرد و یادآور شد: تا سال 2020 همه کشورها می بایست متعهد شوند، 25 درصد از بیماریهای قلبی عروقی، 30 درصد از مصرف نمک، 20 درصد ابتلا به فشارخون و 20 درصد از ابتلا به دیابت را درسطح کشورخود کاهش دهند و افزود: البته کار بسیار دشواری است که به عوامل مختلفی از جمله سواد سلامت مردم بستگی دارد و لی با تحقق آن امید به زندگی در سطح کشور ارتقاء خواهد یافت.
لازم به ذکر است دکتر اسکویی سخنان فوق را در کنفرانس "آموزه های قانونی در صدور گواهی فوت و جواز دفن "که به همت کارشناسان واحد آمار معاونت بهداشتی دانشگاه و دفتر آموزش مداوم دانشگاه 31 تیر 1392 در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی برگزارگردید، عنوان نمود.