نرم افزار « آناکُد » در معاونت بهداشتی دانشگاه آموزش داده شد
1392/10/23 دوشنبه نرم افزار « آناکُد » در معاونت بهداشتی دانشگاه آموزش داده شد این برنامه در قالب 10 گام طراحی شده است که گام صفر تا یک برای ورود اطلاعات، گام دو تا پنج برای تجزیه تحلیل سطوح مرگ و گام های شش تا 10 برای تحلیل علل مرگ، مدّ نظر قرار گرفته است.
به منظور توانمندسازی کارشناسان آمار شهرستان ها در تجزیه و تحلیل داده های آماری، نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها و علل مرگ و میر «آناکُد » (ANACOD  ) روز 18 دی 1392 در معاونت بهداشتی دانشگاه آموزش داده شد.
در این برنامه، مریم میلانی کارشناس مسئول آمار معاونت بهداشتی دانشگاه به ارائه توضیحاتی در مورد این نرم افزار پرداخت و گفت: برنامه « آناکُد » یک ابزار الکترونیکی است که بر اساس راهنمای استاندارد سازمان جهانی بهداشت (WHO) با همکاری دانشگاه کوئینزلند استرالیا تهیه شده و برای ارزیابی کیفیت داده های مرگ، به منظور افزایش ارزش آنها در اطلاع رسانی برای سیاستگذاری و اجرای برنامه های سلامت طراحی شده است.
ایشان افزود: این برنامه در قالب 10 گام طراحی شده است که گام صفر تا یک برای ورود اطلاعات، گام دو تا پنج برای تجزیه تحلیل سطوح مرگ و گام های شش تا 10 برای تحلیل علل مرگ، مدّ نظر قرار گرفته است.  
این نشست آموزشی برای کارشناسان مسئول آمار شبکه های بهداشت و درمان برگزار گردید تا به صورت عملی با نرم افزار مربوطه آشنا شوند.