کارشناسان آمار جلسه احضای شاخصهای عدالت در سلامت
1392/12/15 پنجشنبه کارشناسان آمار برای احصا شاخص های عدالت در سلامت توانمند شدند کارگاه آموزشی توانمند سازی کارشناسان آمار معاونت بهداشتی دانشگاه برای احصا شاخص¬های عدالت در سلامت، روز هفتم اسفند 1392 در این معاونت برگزار شد.
در این برنامه، مریم میلانی کارشناس مسئول آمار معاونت به ارائه توضیحاتی در مورد شاخص های بهداشتی پرداخت و سپس نحوه محاسبه شاخص امید زندگی(Life Expectancy) - که یکی از شاخص های 52 گانه عدالت در سلامت می باشد- را آموزش داد. در پایان، نحوه استخراج جدول عمر و شاخص امید زندگی به صورت عملی محاسبه شد.