برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار سیستم ثبت اطلاعات مرگ در استان
1393/7/3 پنجشنبه برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار سیستم ثبت اطلاعات مرگ در استان
در کارگاه آموزشی "نرم افزار سیستم ثبت اطلاعات مرگ" که با حضور  کارشناسان مسئول آمار شهرستان ها روز 30 شهریور 1393 برگزارشد، مریم میلانی کارشناس مسئول آمار مرکز بهداشت استان، در خصوص اهمیت ثبت صحیح و بهنگام اطلاعات مرگ و میر، براساس فهرست فوت شدگان هر شهرستان که از معابر اطلاعاتی مختلف شامل کلیه بیمارستان ها، مراکز درمانی سرپایی، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، پایگاه ها و خانه های بهداشت، آرامستان ها، سازمان پزشکی قانونی و ادارات ثبت احوال، گردآوری می شود، سخن گفت و افزود: که نرم افزار سیستم ثبت اطلاعات مرگ سال 1393 براساس ورژن 930505 ارتقا یافته و مطابق الگوی گواهی فوت کشوری جدید طراحی شده است.
در ادامه آرزو بخشی کارشناس آمار و مدارک پزشکی مرکز بهداشت شهید بلندیان در مورد نحوه نصب نرم افزار مذکور در سیستم، ثبت موارد مرگ، مشاهده سوابق، جستجوی تکراری، تهیه فایل گزارش، نحوه بایگانی مستندات و در پایان در مورد تهیه پشتیبان اطلاعات از نرم افزار، آموزش های لازم راارائه داد.