گزارش کنفرانس آموزشی استانداردهای انتساب علت مرگ، صدور گواهی فوت و جواز دفن
1393/8/19 دوشنبه گزارش کنفرانس آموزشی استانداردهای انتساب علت مرگ، صدور گواهی فوت و جواز دفن
کنفرانس آموزشی "استانداردهای انتساب علت مرگ، صدور گواهی فوت و جواز دفن" روز 5 آبان 1393 برای گروه هدف، کلیه پزشکان فوق تخصص، متخصص و عمومی با 5 امتیاز آموزش مداوم و برای گروه مامایی با 4 امتیاز آموزش مداوم در سطح استان قزوین، در محل سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.
در ابتدا دکتر سیدسعید اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان، علل شایع مرگ و میر و سیمای مرگ استان قزوین را تشریح نمودند، سپس دکتر محمدرضا مدبر رئیس اداره نظارت بر درمان درخصوص اصول کلی و چگونگی تعیین و انتساب علت مرگ توضیحات کامل را ارائه کردند.
 دکتر امیر محمد کاظمی فر رئیس مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا و متخصص پزشکی قانونی نیز در مورد اصول کلی صدور گواهی فوت و جواز دفن صحبت نمودند و  دکتر علی حبیبی معاون سازمان پزشکی قانونی اهمیت قضائی و قانونی گواهی فوت و جواز دفن را بیان کردند. و در پایان با حضور سخنرانان به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ داده شد.