برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نرم افزاری نظام ساختار شبکه HNIS
1393/12/26 سه‌شنبه برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نرم افزاری نظام ساختار شبکه HNIS
کارگاه آموزشی "برنامه نرم افزاری نظام ساختار شبکه HNIS" با حضور کارشناسان مسئول آمار شهرستان ها روز یکشنبه10 اسفند1393 در محل سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهید بلندیان برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی مریم میلانی کارشناس مسئول آمار مرکز بهداشت استان، در خصوص نحوه استخراج اطلاعات جمعیتی، گردآوری زیج های حیاتی بر اساس زمانبندی اعلام شده به شهرستان ها  مطابق ساختار دفاتر طرح گسترش، ورود اطلاعات و ثبت صحیح و دقیق آن در این نرم افزار،  آموزش های لازم را ارائه نمود.