« طرح آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت سال 1394 » در استان قزوین آغاز شد

« طرح آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت سال 1394 » در استان قزوین آغاز شد
1394/6/15 يكشنبه « طرح آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت سال 1394 » در استان قزوین آغاز شد مردم، آگاه باشند، پُرسشگران، دارای کارت شناسایی مخصوص آمارگیری هستند
معاون بهداشتی دانشگاه با بیان اینکه « طرح آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت سال 1394 » همزمان با سراسر کشور در استان قزوین نیز آغاز شده و 1300 خانوار در سطح استان مورد پرسشگری قرار می گیرند؛ گفت: افرادی که به درب منزل مراجعه می کنند، دارای کارت شناسایی مخصوصآمارگیری می باشند. دکتر سیّد سعید اسکویی از مردم خواست به خاطر طولانی بودن سوالات، حوصله به خرج داده و در جمع آوری اطلاعات با پرسشگران همکاری لازم را داشته باشند.
رییس مرکز بهداشت استان قزوین با بیان اینکه این آمارگیری از روز نهم شهریور و با مراجعه افراد پرسشگر به محل سکونت خانوارها و انجام مصاحبه رودررو انجام می شود؛ اظهار کرد: در این آمارگیری، چهار نوع پرسشنامه مربوط به خانوار، زنان 15 ساله و بیشتر، مردان 15 ساله و بیشتر و پرسشنامه کودکان زیر پنج سال تکمیل می شود.
دکتر اسکویی با اشاره به اینکه هدف از انجام این طرح، گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی در بخش سلامت است، عنوان کرد: در ایران، آمارگیری جمعیت و سلامت، برای نخستین بار در سال 1379 و پس از آن در سال 1389 انجام شد. وی افزود که با توجه ضرورت انجام مطالعه، قرار است هر پنج سال یکبار، این مطالعه در سطح کشور انجام شود.
بنا به اظهار این مقام مسؤول، هر خانوار توسط تیمی، مورد پرسشگری قرار می گیرد که پرسشنامه های خانوار و مردان، توسط نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پرسشنامه های زنان و کودکان توسط نماینده دانشگاه علوم پزشکی، تکمیل می شود.
شایان ذکر است، کارگاه آموزشی نحوه پرسشگری شاخص های این طرح، با حضور پرسشگران، روزهای هفتم و هشتم شهریور 1394 در سالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.