گواهی1

گواهی2
1394/11/4 يكشنبه برگزاری کنفرانس آموزه های قانونی در صدور گواهی فوت و جواز دفن

باز آموزی آموزهای قانونی در صدور گواهی فوت و جواز دفن ویژه پزشکان متخصص،پزشکان عمومی،و ماماها، روز 3 بهمن 94 توسط واحد آمار معاونت بهداشتی دانشگاه در سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی برگزارگردید

دراین کنفرانس یکروزه دکتر امیرمحمد کاظمی فر رئیس مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا، در مورد اهمیت قانونی واداری جواز دفن وگواهی فوت واصول کلی صدور گواهی فوت و جواز دفن  درمرگ های بیمارستانی ،دکتر محمد رضا مدبر، رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه در خصوص نحوه تکمیل گواهی فوت ،دکتر سید سعید اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه در مورد علل شایع مرگ در کشور  و مقایسه آن با استان ، و دکتر علی حبیبی ،مدیر کل اداره پزشکی قانونی شهرستان قزوین  در مورد دادپزشک و جنبه های قضایی و قانونی صدور گواهی فوت مطالبی را ایراد نمودند.