آمار
1395/6/17 چهارشنبه توانمند سازی کارشناسان آمار حوزه معاونت بهداشتی درخصوص محاسبه احتمال مرگ سنین 30 تا 70 سال
از آنجائی‌که هدف اول سازمان جهانی بهداشت، 25 % کاهش مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی، سرطان‌ها، دیابت و بیماری‌های مزمن تنفسی در گروه سنی 30 تا 70 سال است و این موارد در سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط نیز آورده شده بنابراین گام اول برای رسیدن به این هدف دراختیار داشتن اطلاعات پایه‌ در سطح استان از جمله محاسبه احتمال مرگ سنین 30 تا 70 سال ناشی از 4 بیماری غیر واگیر می باشد و با توجه به اینکه ثبت آمار مرگ و میر استان در سامانه آنلاین نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ توسط کارشناسان آمار شهرستان ها انجام می‌شود از این‌رو کارگاه آموزشی محاسبه احتمال مرگ برای کارشناسان آمار مرکز بهداشت‌ شبکه بهداشت ‌و‌درمان شهرستان‌ها روز 14‌شهریورماه 1395، در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی مباحث و مطالب مختلف شامل کدهای بین المللی بیماری‌های غیر واگیر، نحوه گزارش‌گیری مرگ به‌علت بیماری‌های غیرواگیر، آموزش استخراج میزان اختصاصی مرگ برای گروه های سنی 5ساله 30 تا 69 سال، آموزش تبدیل میزان مرگ به احتمال بقا، و آموزش تبدیل احتمال بقا به احتمال مرگ ارائه و به‌صورت تمرین عملی نیز انجام  گردید.