برنامه عملیاتی
1395/10/26 يكشنبه جلسه هماهنگی تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 معاونت بهداشتی دانشگاه
در راستای تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 معاونت بهداشتی و با توجه به اجرای مصوبات جلسه هماهنگی تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 دانشگاه، اولین کمیته برنامه ریزی معاونت بهداشتی با حضور دکتر اسماعیل کلهر ، معاون اجرایی معاونت بهداشتی،  نوروز علی عزیزخانی ، مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت استان و مدیر گروه‌ها و کارشناس مسئولان مرکز بهداشت استان در تاریخ 25دی ماه 1395، در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار شد.
دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی معاون بهداشتی دانشگاه، درخصوص تدوین برنامه عملیاتی سال 1396 معاونت بهداشتی با نگاه به ابلاغ اهداف کلی سال 1396 حوزه سلامت، شیوه نامه تدوین برنامه عملیاتی و براساس اهداف 5 ساله سوم 99 - 95 معاونت بهداشتی مطالبی ایراد نمودند و به پرسش‌های مدیر گروه‌ها و کارشناس مسئولان حاضر در جلسه پاسخ دادند.