و
1396/4/3 شنبه جلسه مجازی بررسی برنامه عملیاتی سال 96 بامشارکت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین وکلیه معاونین بهداشتی سراسرکشور
به منظور بررسی برنامه عملیاتی سال 96، جلسه ای مجازی در خصوص بررسی برنامه عملیاتی حوزه بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضوردکترسیاری ، معاون بهداشتی وزارت متبوع و مهندس موهبتی معاون برنامه ریزی ، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس ، همزمان با مشارکت معاونت بهداشتی ‌دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کلیه معاونین بهداشتی سراسر کل کشور، در روز ‌دوشنبه 29 خرداد ماه 96،‌ با حضور دکتر اسکویی، معاون بهداشتی ‌دانشگاه ،  مهندس نوروز علی عزیز‌خانی ، مسؤل‌ دبیر‌‌خانه‌ سیاستگزاری سلامت استان ، دکتر اسماعیل کلهر معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و مسؤولین پایش ، در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان‌ برگزار شد .